SKOTTAR

SE UCH, NO UCH, SE V-05 RAGLAN ROYAL LADY
10 cert, gruppvinnare HUND 2005, Årets skotte 2005


INT UCH NORD UCH
Dundee Cool Trooper
SE UCH
Gaywyn Venturesome
GB CH
Gaywyn Adventure Story
Gaywyn Vogue
INT UCH NORD UCH
Dundee Apricot Jam
SE UCH
Balgownie Brilliance
Dundee Perky Lass
SE UCH SE V-02 WW-02
Raglan Royal Prospect
SE UCH SE V-00 SE V-01 SE V-98 SE V-99 WW-02
Raglan Rory
INT UCH NORD UCH NORD V-97 WW-96
Kantorns Johnnywalker
SE UCH
Brueik Spellbinder
SE UCH SE V-96
Raglan Royal Serenade
NORD V-95 SE UCH SE V-93
Paddington Bear Of Kennelgarth
FI UCH SE UCH
Floreo Mistletoe

SE UCH RAGLAN RIVAL QUEEN
Gruppvinnare, Årets skottetik 2007


Brio French Connection NORD V-03 SE UCH
Sweet Romeo Du Moulin De Mac Gregor
FR CH
Pest In Show Du Moulin De Macgregor
Ras Le Bol Du Moulin De Mac Gregor
GB CH SE UCH
Raglan Rose Maiden
SE UCH SE V-00 SE V-01 SE V-98 SE V-99 WW-02
Raglan Rory
SE UCH
Raglan Rose Carnival
NO UCH SE UCH SE V-05
Raglan Royal Lady
INT UCH NORD UCH
Dundee Cool Trooper
SE UCH
Gaywyn Venturesome
INT UCH NORD UCH
Dundee Apricot Jam
SE UCH SE V-02 WW-02
Raglan Royal Prospect
SE UCH SE V-00 SE V-01 SE V-98 SE V-99 WW-02
Raglan Rory
SE UCH SE V-96
Raglan Royal Serenade


Dessa fantastiska trivselhöjare berikar utan tvekan familjens liv.