SE UCH NO UCH PATTISHAWL JUST ALISTAIR'S

”Morris”
f. 2010-05-20

Morris är barnbarn till vår gamla Kanelen (A. Lonesome Cowboy). Kanelen fick sin sista kull i England hos kennel Malandex. Vi är väldigt glada att vi fick ta en av valparna när Kanelens son skulle bli far till en kull hos kennel Pattishawl. Morris är en mycketglad och stabil kille. HD B.

Malandex Xplicity Done JW NORD UCH DK UCH INT UCH SE V-98 SE V-99 WW-98
Alistair's Lonesome Cowboy
SE UCH DK UCH INT UCH NO UCH NO V-95
Alistair's Ironside
NORD UCH INT UCH KBH V-97 NO V-96 EUW-97 SE V-99
Alistair's Give It Hot
Malandex Xquisitly Made JW GB CH
Gillaber Drummond JW
GB CH
Malandex Xquisit JW
Pattishawl Just So GB CH
Sammara Overture JW
GB CH
Mungo's Over The Moon At Zoesta JW
Sammara Hullabaloo
Pattishawl Naughty But Nice Snowmead Senator JW
Potterdale Performance JW